Voor en door salarisadministrateurs

Het concept van de Wet op de loonbelasting 1964 is bij de Tweede Kamer ingediend in

A: 1958

 

Wat was de overhevelingstoeslag?

C: .Een bruto compensatie voor de werknemer in verband met het vervallen van de opslagpremies

 

Wie heeft de fiscale pensioenwetgeving het meest ingrijpend gewijzigd?

B: Witteveen

 

Zet in de juiste volgorde: wie is wie?

D: De Jager – Witteveen – Vermeend – Oort

 

Waar kan je niet formeel bezwaar tegen maken?

A: Aangifte loonheffingen

 

Welk loonkostenvoordeel bedraagt maximaal € 2.000 per jaar?

D: Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

 

Welke regeling werd/wordt niet door de werkgever afgesloten?

B: Lijfrenteregeling

 

Wat telt wel mee voor de vraag of de werkgever het minimumloon betaalt (als geen CAO van toepassing is)?

B: Gevarentoeslag

 

Een oproepkracht wordt ziek na 3 maanden. Moet de werkgever ziekengeld betalen?

D: Ja, op basis van de uren van de laatste 13 weken

 

Een werknemer krijgt door de belastingdienst loonbeslag opgelegd. Hij heeft geen woon- of verblijfplaats opgegeven. Wat is juist?

A: De beslagvrije voet is € 0

 

Een werknemer krijgt in 2019 een elektrische auto als auto van de zaak. De cataloguswaarde is € 60.000. Wat is de bijtelling?

B: Er is een bijtelling van 4% over € 50.000 en 22% over € 10.000

 

In de Participatiewet is een aantal wetten samengevoegd. Welke wet is niet door deze wet vervangen?

C: WAO

 

U kunt het maandloon alsmede de loonheffingen van een werknemer gedurende 3 maanden niet betalen. Na 3 maanden betaalt u alsnog alles ineens uit. Welke tabel past u toe na deze 3 maanden voor de aangifte loonheffingen?

A: Maandtabel. U rekent per maand uit wat het salaris is en houdt hierop in aan de hand van de maandtabel

 

Sinds wanneer is het bijzonder tarief afgeschaft?

B: Sinds 2001

 

Welke tabel bestaat er op dit moment niet?

B: De groene maandtabel voor vakantiebongerechtigden

 

Werkkostenregeling: welke stelling is onjuist?

B: Loon uit vroegere dienstbetrekking kan niet worden aangewezen als eindheffingsloon

 

In 1962 was de Handleiding loonbelasting

A: 32 pagina’s dik

 

Het budgettaire belang van de loonheffingen is enorm. Zo’n 60% van de belasting- en premieopbrengsten zijn loonheffingen. Maar welke loonheffing brengt daarvan het minste op?

C: Premies werknemersverzekeringen

 

Wet DBA staat voor

D: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

 

Per ongeluk hebt u alle opgaven gegevens weggegooid. Uiteraard vraagt u de werknemers om nieuwe opgaven in te vullen. Maar wat doet u voor wat betreft het verleden?

A: Niets

 

In het Belastingplan 2019 wordt een bijtelling voor de fiets van de zaak voorgesteld. Wat is juist?

B: De bijtelling geldt altijd als de fiets voor woon-werkverkeer wordt gebruikt