Voor en door salarisadministrateurs

Vakmedianet biedt VNSa-leden 10% korting op diverse opleidingen en 50% korting op het vakblad Salarismagazine

Hieronder vindt u de links naar de Vakmedianet-aanbiedingen voor VNSa-leden:

Masterclass Salarisadministratie

130x180SalOplNJ16Er gaat veel geld door uw vingers: u bent niet alleen verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de salarisadministratie in uw organisatie, maar ook om uw kennis en uw helicopterview op peil te houden! U heeft genoeg ervaring maar is uw huidige vakkennis toereikend om in te spelen op de ontwikkelingen die van belang zijn voor uw vak?

Vakspecialisten Dik van Leeuwerden (ADP) en Peter Hoogstraten (Belastingdienst) nemen u in deze Masterclass mee de diepte in zodat uw kennis van de belangrijkste aspecten van uw vak naar een hoger én breder niveau wordt getild. U moet er ten slotte zeker van zijn dat u uw processen onder controle hebt en voor uw organisatie steeds de beste keuzes maakt.

In deze Masterclass gaat u zelf aan het werk en leert u niet alleen van de vakspecialisten maar ook van uw medecursisten! Na deze dag heeft u nieuwe inzichten die u direct kunt toepassen in de praktijk. Hiermee kunt u voor toegevoegde waarde in uw organisatie zorgen, uw management adviseren en nog beter anticiperen op veranderingen.

Gewaardeerd met een 8!

 

Werkkostenregeling in de praktijk

130x180SalOplNJ16Weet u wat de (on)mogelijkheden zijn binnen de werkkostenregeling? Heeft u voldoende kennis en kunde om voor uw organisatie het maximale uit de werkkostenregeling te halen? Hoe zit het nu precies met de doelmatigheidsgrens van € 2.400,-? Kent u de laatste wijzigingen omtrent het expliciet aanwijzen van eindheffingsloon, de bestendige gedragslijn en het beoordelen van vergelijkbare omstandigheden? Heeft u de administratieve verwerking en processen inmiddels afdoende afgestemd op de werkkostenregeling? Werkt u met een werkkostenbegroting? Is het aanwijzen als vrije ruimte toch voordeliger ook al is deze volledig benut?

Deze onderwerpen komen in één middag aan bod. Kijk met praktische casuïstiek en theorie terug op uw tot nu toe gedane ervaringen. Daarnaast komt het optimaliseren van de processen die voor de werkkostenregeling van belang aan de orde. De systematiek van de werkkostenregeling heeft voor uw organisatie zeker de nodige consequenties. Behalve voor de financiële administratie en de salarisadministratie kan het ook gevolgen hebben voor het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden. Na afloop van deze training bent u helemaal up to date. Onderschat de werkkostenregeling niet!

 

 Samenwerken tussen salarisadministratie en P&O

130x180SalOplNJ16De raakvlakken tussen salarisadministratie en P&O/HRM nemen de laatste jaren toe. Het up to date houden van kennis en het anticiperen op veranderende wet- en regelgeving is vereist. Kijk daarbij over uw eigen vakgebied heen zodat u de verschillende processen goed kan overzien.

Het is een meerwaarde voor uw organisatie als u verder kijkt dan uw eigen takenpakket en meedenkt over uw “werkgrens” heen. Hoe vaak gebeurt het niet dat salarisadministrateurs en P&O-ers zaken over de schutting (werkgrens) gooien zodat de ander het uit kan zoeken?

Deze training heeft als doel om salarisadministrateurs en P&O-medewerkers beter te laten samenwerken. Dit leidt tot een efficiënter werkproces waarin de kans op fouten afneemt. Naast de gebruikelijke aspecten zoals het proces rondom in- en uitdiensttreding is er aandacht voor premiekorting en premievrijstelling, diverse arbeidsvoorwaarden, ontslag(vergoeding), formatie en bezetting, Wet Arbeid en Zorg, salarisstrook en loonkosten

 
Samenwerken tussen salarisadministratie en financiële administratie

130x180SalOplNJ16Door wijzigingen in wet- en regelgeving de afgelopen jaren zijn de raakvlakken tussen de salarisadministratie en de financiële administratie toegenomen. Het up-to-date houden van kennis en het anticiperen op veranderende wetgeving is noodzakelijk. Daarbij is het een must dat u over uw vakgebied heen kan kijken om de verschillende processen goed kan overzien.

Tijdens deze dag behandelt Casper Mons de belangrijkste raakvlakken tussen de salarisadministratie en de financiële administratie. Het is een meerwaarde voor uw organisatie als u verder kijkt dan uw eigen vakgebied en meedenkt over uw ‘werkgrens’ heen. Hoe vaak gebeurt het niet dat werkzaamheden over de schutting (werkgrens) wordt gegooid zodat de andere het uit kan zoeken?

Deze training heeft als doel om de samenwerking te zoeken tussen de beide disciplines om zo te komen tot een efficiënter proces waarin de kans op fouten afneemt. Naast de administratieve veranderingen onder de werkkostenregeling en het beoordelen aan de hand van de Wet DBA of een zzp’er daadwerkelijk zelfstandige is, komen in deze training ook de traditionele aspecten zoals o.a. grootboekaansluitingen en verbandcontroles aan bod.

 

Grensoverschrijdend werken - 'in control' blijven

130x180SalOplNJ16Bedrijven die internationaal werkzaam zijn, in welke mate dan ook, krijgen te maken met internationale regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht etc. ‘In control’ zijn, is dan een belangrijk item. Wat zijn de risico’s en aandachtspunten? We behandelen de theorie met veel praktijkcasus.

 

 
 
 
 
Zonder probleem van VAR naar DBA

130x180SalOplNJ16De verklaring arbeidsrelatie (VAR) is definitief per 1 mei 2016 afgeschaft. U heeft nu te maken met de invoer van modelovereenkomsten als gevolg van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

De overheid heeft hiertoe besloten om een einde te maken aan schijnzelfstandigheid en de balans in verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en zzp’er te herstellen. Daarnaast stelt deze nieuwe wet de Belastingdienst beter in staat te handhaven en zou het de administratieve lasten verminderen. In de praktijk betekent deze nieuwe wet DBA dat een opdrachtgever nu veel grotere risico’s loopt als met een VAR waaraan voor hem nauwelijks risico’s verbonden waren.

  • Hoe kun je als opdrachtgever voorkomen dat de zzp’er verkapte werknemer is?
  • Welke criteria hanteert de Belastingdienst?
  • Waaruit bestaat het toegenomen risico voor de opdrachtgever?
  • En wat zijn de eventuele (nadelige) gevolgen daarvan?  

Daar tegenover betekent deze nieuwe wet een verbetering voor de opdrachtnemer. Maar hoe zorg je ervoor dat iemand zzp’er blijft en geen werknemer wordt? En wat zijn de gevolgen voor de zelfstandige als deze wordt aangemerkt als werknemer?

Tijdens de actualiteitenmiddag wordt uitgebreid op deze materie ingegaan en krijgt u handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van de verschillende soorten (model)overeenkomsten, de implementatiefase die loopt tot 1 juli 2018 met uitzondering van de handhaving voor kwaadwillenden, de aanpassing van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” en de rol van de Belastingdienst daarin. 

Doelgroep
Deze opleiding is speciaal voor de financieel-professional, salaris-professional,

Vaknieuws

Voor actuele links verwijzen wij naar Downloads.